Missie

We willen met onze missie:

informeren, inspireren en laten voelen hoe het is om je gezonde fysieke, mentale, emotionele en spirituele evenwicht te vinden, en dit zowel op persoonlijk als organisatorisch vlak.

We leren je, naast je positieve energie, zeker ook om te gaan met je negatieve energie, je bewuster te maken van je energiewreters en je grenzen, om er zo meer Vitaliteit en Veerkracht uit te halen, je te heroriënteren. alsook je meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld te vormen. 

Op die manier bouwen we, als Vitality Builders, samen met jou, aan jezelf en aan je bouwstenen van morgen voor een bewust betere gezondheid van jezelf als individu als  in je privé en werkomgeving.

Alleen zo kunnen we samen, als team van Vitality Builders  met je bouwen aan :

 • jouw positievere ingesteldheid,
 • je ritmische neusademhaling voor een beter hartritme en gezonder te leven
 • een beter lichamelijk en geestelijk gevoel in jouw eigen lichaam. 

Dit allen om je zowel :

 • thuis :  in je koppel en/of je gezin, familie, vrienden,... als op 
 • werk als leidinggevende, werknemer, arbeider, vrijwilliger,...

  Je Vitale evenwicht verder te kunnen opbouwen, alleen of met je team, om zo verder je levensboom te planten en te laten groeien.

Om onze visie & daaruitvolgend onze missie goed te kunnen volbrengen, zetten we je even op een rij: 

Wie helpt je daarbij?

We werken met een team van professionele Vitality Builders die zelf  al een gezonde fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele evenwicht hebben, opdat ze je, ook zo, zo goed mogelijk verder kunnen helpen om met je, jij en/of je team, jij en/of je kind, te werken en je pad te bouwen naar dit belangrijke Vitale Evenwicht in je leven.

Ons team van Vitality Builders  :

 • stellen jou als persoon en cliënt steeds centraal met de nodige integriteit, bekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en professionaliteit.
 • is plichtsbewust en behandelt steeds jou en/of je team op een correcte, passende wijze en dit uiteraard ook mbt. alle vertrouwelijke informatie die besproken werd.
 • gaat steeds professioneel en ethisch tewerk, met ook overleg onder mekaar om na te gaan hoe we jou en of je team zo goed mogelijk professioneel verder kunnen helpen en we samen verder kunnen bouwen aan dat Vitale Evenwicht.
 • neemt enkel opdrachten aan waar we de vereiste ervaring en competenties over beschikken.
Samenwerking

Vitality Builders werkt samen met diverse praktijken, instellingen en bedrijven. Op deze manier voegen we verschillende inzichten samen, om zo de meest optimale behandeling te creëren. Uiteraard worden hierbij geen persoonsgegevens uitgewisseld. Je privacy blijft gewaarborgd en het intercollegiaal overleg vindt plaats op basis van geanonimiseerde gegevens.

Wat voorzien we voor je ?

We ontwikkelen zowel Vitaliteitsprogramma’s voor bedrijven, als voor particulieren (individueel en in groepsessies op vaste tijdstippen) :

 • binnen met oa. Hartcoherentie training,bewustwording en coaching sessies over "tijd" en "geluk", ook op financieel vlak, "waarden" en "cultuur", voordelen van hooggevoelige personen en hoe best integreren, hoe signalen van burn-out, depressiie,,...herkennen en hoe correct te reageren, positievere feedback leren geven, verbindend communiceren, een groeiende mindset leren opbouwen,,...
 • buiten, al dan niet in combinatie met Mindful Walk & Mindful Run, Vitality Walk of Vitality Run for kids, om de gezondheid en in het algemeen de bewustwording van het belang van een Vitaal Evenwicht aan te tonen, aan te pakken, en deze samen te verbeteren en verder met ons team van Vitality Builders aan te bouwen in functie van de noden als bedrijf of voor jou als particulier

Jij als mens staat centraal bij ons.

Jij bent en blijft centraal staan om je Vitaal Evenwicht op te bouwen met ons professionele team Vitality Builders. Geef gerust aan wat jij voelt, ervaart,... opdat we met jouw gevoelens, emoties, werkpunten,... of deze van je team verder ook rekening kunnen houden, want jouw mening en gevoel telt bij ons! Alleen zo kunnen we samen verder bouwen aan een betere evenwichtigere toekomst !{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x