Mindfull vs Mindful met 1"l"

Do you have your Mind FULL of stuff , (zoals links op de tekening) is dat je hoofd volledig vol zit met gedachten, prikkels tegen de tijdsdruk in en je eigenlijk geen overzicht meer hebt en zeker niet weet hoe je aan het ademen bent of aan het leven bent met de nodige stress.

Mindful (met 1”l”)  is het bewust aandacht brengen naar de huidige situatie met een open en niet-kritische blik. De verschillende sessies Mindful Run , Mindful Walk ,Vitality Walk, alsook Vitality Run for Kids laat je kennis maken met de verschillende facetten van het lopen en wandelen en leert je te luisteren naar je eigen lichaam. Jij wordt je bewust van je :

  • eigen loophouding, 
  • je aandacht bij het wandelen en/of lopen en
  • de kracht en de energie in je lichaam. 

Door meer in het 'hier en nu' te bewegen maak je je hoofd leeg en geniet je meer van het Moment. 

Aangepast en bewust leren neusademhalen is dé sleutel om ons stressniveau en vele andere aspecten van onze gezondheid beter te regelen. Als we nu de tijd nemen om correct door onze neus te leren ademen en te ontspannen, zijn we morgen veel beter bestand tegen de toenemende snelheid van ons moderne leven en kunnen we ons eigen leven zelf beter onder controle houden.

Jon Kabat-Zinn noemt 7 pijlers voor een goede basishouding die mindfulness bevorderend kunnen werken. Deze 7 pijlers staan niet los van mekaar, maar overlappen en versterken elkaar in beide richtingen :

  • Niet oordelen
  • Geduld hebben
  • Altijd weer opnieuw beginnen
  • Vertrouwen
  • Niet streven 
  • Acceptatie
  • Loslaten

Mindful bewegen is een vorm van bewust zijn van je fysieke en mentale sensaties. Maar ook van alles wat er rondom je gebeurt. Het is een levenshouding, waarbij je positieve en negatieve gedachten en gevoelens kan toelaten en aanvaarden, om ze vervolgens weer los te laten en een plek te geven. 

Mindfulness is een bewustwording van het beter worden in je ademhaling en het beter worden in het voelen. Verandering start bij bewustwording ! Op die manier kom je bewegend, tot je innerlijke rust en een betere gezondheid met meer Vitaliteit.

Wil je meer weten over onze Mindful Activiteiten, klik dan op de link hieronder :

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x